Statsbudsjettet 2010: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2010

NIFU-rapport 2009:41. Fortsatt god vekst i forskningsbevilgningene; beskjeden vekst for høyere utdanning

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2010: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2010
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2009
issn1504-1824