Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk (2)

NIFU-rapport 2010:2. Rapporten tar for seg ny forskning rundt noen sentrale spørsmål i norsk fag- og yrkesopplæring (VET), temaer som også er sentrale i det europeiske samarbeidet Norge deltar i når det gjelder VET. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet, som ønsket en bakgrunnsrapport for egen rapportering til Cedefop for Refernet om utviklingen i norsk VET.

detaljer

Tittel Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk (2)
Kategori RAPPORT
RedaktørHåkon Høst
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-674-5
issn1504-1824