Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 2

NIFU-rapport 2010:3. Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet har som mål å sikre den nødvendige rekruttering og kvalifisering for å dekke de krevende og økende oppgavene i den kommunale omsorgssektoren i årene framover. Oppgaven med å evaluere handlingsplanen ble gitt til NIBR og NIFU STEP, som deler på arbeidsoppgavene i prosjektet. Denne andre underveisrapporten fra prosjektet belyser vekst i sysselsetting og årsverk, samt økt kompetanse i forhold til målene i Omsorgsplanen. I tillegg belyses utdanningskapasiteten og kompetanseutvikling

detaljer

Tittel Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 2
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterTerje Næss
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-657-8
issn1504-1824