Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2010:50. Hovedformålet med denne rapporten er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra rapporteringen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2009. Beskrivelsen i rapporten bygger på innrapportert datamateriale fra helseforetak og private, ideelle sykehus

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009: Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-746-9
issn1504-1824