Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

NIFU rapport 2013; 2. I 2008 iverksatte Norges forskningsråd et 5-årig prøveprosjekt, med midler fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, der det ble åpnet for at ansatte i bedrifter skulle gis anledning til å gjennomføre doktorgradsutdanningen som ansatte i en bedrift; såkalt Nærings-ph.d.  Hovedmålene for ordningen er at prosjektene skal bidra til økt forskningsinnsats og økt langsiktig kompetanseoppbygging i næringslivet, økt forskerrekruttering til næringslivet og en styrking av samspillet mellom næringslivet og akademia. I denne rapporten gir vi en detaljert beskrivelse av erfaringene som er gjort så langt med ordningen og i de enkelte prosjektene.

detaljer

Tittel Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
KategoriRAPPORT
ForfatterFredrik Niclas Piro
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterTaran Mari Thune
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-891-6
issn1892-2597