Prestasjonsutvikling fra ungdomsskolen til første året i videregående opplæring: Delrapport 3 fra prosjektet ‘Ressurser og resultater i grunnopplæringen’

NIFU delrapport 2012:36. Dette er tredje delrapport fra prosjektet ‘Ressurser og resultater i grunnopplæringen’. Prosjektet går over tre år, fra 2010 til 2012 og er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Sluttrapport fra prosjektet vil komme ved utgangen av 2012. Rapporten fokuserer på avgangselever fra grunnskolen våren 2010 som fortsatte i videregående samme høst og ser nærmere på disse elevenes prestasjonsutvikling det første året på videregående.

detaljer

Tittel Prestasjonsutvikling fra ungdomsskolen til første året i videregående opplæring: Delrapport 3 fra prosjektet ‘Ressurser og resultater i grunnopplæringen’
Kategori RAPPORT
Clara Åse Arnesen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-866-4
issn1892-2597