Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1: Delrapport 4 fra prosjektet ‘Ressurser og resultater i grunnopplæringen’

NIFU delrapport 2012:37. I denne delrapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse blant elever på 9. trinn og i videregående opplæring trinn 1. I tillegg til elevene, omfattet undersøkelsen også klassens faglærere i norsk og matematikk

detaljer

Tittel Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1: Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'
KategoriRAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterØyvind Wiborg
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-881-7
issn1892-2597