Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?

AFI-rapport 2012:13. AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklaringsog oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vært oppdragsgiver. Det inngår 4 tiltak i studien. To tiltak fra forhåndsgodkjente virksomheter, Avklaring i skjermet sektor og Arbeid med bistand, og to anbudsbaserte tiltak, Avklaring og Oppfølging. I studien foretar vi komparasjoner mellom tiltakene med grunnlag i kvalitative data innsamlet i 4 casefylker og registerdata fra SSB (FD-trygd).

detaljer

Tittel Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?
KategoriRAPPORT
ForfatterKnut Fossestøl
ForfatterPål Børing
ForfatterIngebjørg SKARPAAS
publikasjonsår2012
isbn978-82-93089-00-1