Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

NIFU-rapport 2012:50. Kunnskapsdepartementet vil legge fram en ny stortingsmelding om forskning i 2013. Departementet har signalisert at politikken overfor instituttsektoren vil bli et viktig tema i meldingen, og det har bedt Forskningsrådet bidra med kunnskapsgrunnlaget for å drøfte temaet.  Som ledd i arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for meldingsarbeidet, lyste Norges forskningsråd ut et prosjekt om instituttsektorens rolle i Norge med hovedvekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). NIFU vant anbudet.

detaljer

Tittel Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)
KategoriRAPPORT
Magnus Gulbrandsen
Inge Ramberg
Bo Sarpebakken
Vera Schwach
Gunnar Sivertsen
Espen Solberg
Ole Wiig
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-888-6
issn1892-2597