Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Delrapport 5 fra prosjektet ‘Ressurser og resultater i grunnopplæringen’

NIFU-rapport 2012:38. Rapporten analyserer prestasjonsnivå og prestasjonsutvikling blant grunnskoleelever som gjennomførte nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn i 2007 og på 8. trinn i 2010. Rapporten tar for seg elever som ikke skiftet skole fra 5. til og med 7. trinn (ikke–mobile elever). Sentralt i rapporten er analyser og diskusjoner av skolens betydning for elevenes prestasjonsnivå og prestasjonsutvikling, samt analyser og diskusjoner av om slike ʺskoleeffekterʺ har ulik betydning for ulike grupper elever, når disse grupperes etter kjønn, sosial bakgrunn og innvandrerstatus.

detaljer

Tittel Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Delrapport 5 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'
Kategori RAPPORT
ForfatterJens Brandi Grøgaard
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-868-8
issn1892-2597