Rapport fra evalueringsgruppen: Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie 1/2002

NIFU-rapport 2002:01.

publication details

Tittel Rapport fra evalueringsgruppen: Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie 1/2002
KategoriRAPPORT
Finn Kamper-Jørgensen
Leif Arne Heløe
Grete Botten
Vera Schwach
publikasjonsår2002
issn0808-4572