Realfagslærere i skolen: Rekruttering, beholdning og avgang

NIFU-rapport 2002:05. I rapporten omtales rekruttering av realister over et lengre tidsrom, og vi har foretatt fremskrivninger av kandidattilgang og erstatningsbehov som belyser utviklingen fremover. Videre ser vi på avgang fra læreryrket blant realister, og hvilke faktorer som ligger bak det å slutte i læreryrket; vi spør ”hvem blir lærer – og hvem blir ikke lærere?” blant realistene, og vi ser på skolen som arbeidsplass for realistene.

detaljer

Tittel Realfagslærere i skolen: Rekruttering, beholdning og avgang
Kategori RAPPORT
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2002
issn0808-4572