Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger: En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

NIFU Arbeidsnotat 2012:10. Rapporten er basert på en undersøkelse av norske bedrifters vurdering av lærlingordningens anvendelighet. Et utvalg på 800 bedrifter ble i september 2012 telefonintervjuet om deres syn på lærlingordningen og interessen for å ta inn lærlinger. Rapporten må leses med utgangspunkt i at prosjektets begrensede ressurser i stor grad har blitt prioritert til arbeidet med å finne fram et hensiktsmessig utvalg og til å få inn brukbare data, og i langt mindre grad på analyse. Det gjør at analysene har et tentativt preg, og vi rapporterer derfor i form av et arbeidsnotat

detaljer

Tittel Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger: En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterTorgeir Nyen
publikasjonsår2012
issn1894-8200