Spørsmål til Skole-Norge høsten 2012: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

NIFU-rapport 2012:4. I spørringen som ble gjennomført høsten 2012 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt ti ulike temaer. Denne rapporten er i første rekke en tabellrapport der det bare i liten grad har vært rom for mer inngående analyser av det foreliggende materialet. Rapporten inneholder til sammen 78 tabeller og fire figurer. Det er ikke skrevet noe sammendrag for denne rapporten, og leseren henvises til oppsummeringene ved slutten av hvert kapittel

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge høsten 2012: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
KategoriRAPPORT
ForfatterNils Vibe
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-884-8
issn1892-2597