Internasjonal IKT-utdanning − Formål, organisering og innhold

NIFU-rapport 2002:06. I forbindelse med handlingsplanen for IKT i norsk utdanning (2000-2003) fremkom det et behov for en større utredning om IKT som fag. Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt Norgesnettrådet iverksette en slik utredning i løpet av 2002. Som et ledd i denne utredningen har Norgesnettrådets sekretariat bedt NIFU om å kartlegge og vurdere hvordan IKT utdanningene er organisert i en del utvalgte land, slik at en nærmere sammenligning med norsk IKT utdanning kan gjøres. Dette notatet er resultatet av dette arbeidet.

detaljer

Tittel Internasjonal IKT-utdanning − Formål, organisering og innhold
KategoriRAPPORT
ForfatterÅse Gornitzka
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2002
issn0808-4572