Studiemobilitet til og fra Universitetet i Oslo

NIFU-rapport 2002:10. Studiegjennomføring, studiefrafall og studiemobilitet er et område som NIFU forsøker å overvåke og analysere. I 2001 laget vi to rapporter om dette temaet: ”Studiegjennomføring og studiefrafall, en statistisk oversikt” NIFU skriftserie 14/2001 og ”Studiemobilitet i norsk høyere utdanning”, NIFU rapport 9/2001. Begge disse rapportene var finansiert fra Utdannings- og forskningsdepartementet, og hadde som siktemål å foreta analyser på nasjonalt nivå. Begge disse rapportene var basert på data fra Statistisk sentralbyrå. Den foreliggende rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Universitetet i Oslo, som ønsket en enkel kartlegging og analyse over mobiliteten til og fra denne institusjonen.

detaljer

Tittel Studiemobilitet til og fra Universitetet i Oslo
Kategori RAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2002
issn0808-4572