Kjønn og forskning i Norge

NIFU-rapport 2002:15. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) fikk høsten 2001 i oppdrag av Strategiavdelingen i Norges forskningsråd å gi en situasjonsbeskrivelse av kjønnssammensetningen i hele forskningssektoren, å presentere mulige forklaringer på kjønnsforskjellene, samt å gi en vurdering av det likestillingsarbeidet som i dag pågår ved universitetene. Rapporten tjente som en del av grunnlagsmaterialet for en større utredning/handlingsplan om kvinner i forskning på oppdrag fra KUF som Strategiavdelingen var ansvarlig for: Kvinner i forskning – fra kvotering til integrering.

detaljer

Tittel Kjønn og forskning i Norge
KategoriRAPPORT
ForfatterEllen Brandt
ForfatterTerje Bruen Olsen
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2002
issn0808-4572