Kostbar kunnskap:Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn

NIFU-rapport 2002:16. Hver fjerde person mellom 15 og 64 år er i dag kunde i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), og nesten en halv million personer er i gang med å nedbetale studielånet sitt. Samlet sett har disse et lån på over 47 milliarder kroner. Vi har lite kunnskap om hvordan størrelsen på studielånet varierer mellom ulike utdanninger eller mellom studenter fra ulike deler av landet, i hvilken grad tilbakebetalingen av studielånet er problematisk, og eventuelt hvilke studentgrupper som har de største vanskelighetene med dette. Med hensyn til det beløp som årlig brukes til studiefinansiering, er det et tankekors at kunnskapen om fordelingen av disse ressursene er så begrenset. Hensikten med denne rapporten er å øke innsikten og kunnskapen om slike forhold. I denne rapporten ser vi særlig på hvordan studielånet er fordelt mellom ulike studentgrupper og vi undersøker hvem som har problemer med å tilbakebetale studielånet.

detaljer

Tittel Kostbar kunnskap:Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn
Kategori RAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2002
issn0808-4572