Strategiske valg og institusjonelle konsekvenser: Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

NIFU skriftserie 2002:18. Styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag vedtok i 2001 at høgskolen skulle igangsette et prosjekt i forhold til å utvikle ledelsesfunksjonen og organisasjonen sett i lys av den strategiplan som høgskolen har vedtatt for perioden 2000-2010. Som et ledd i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen, har høgskolen bedt NIFU om en utredning av ulike idealtypiske organisasjonsmodeller som kan være aktuelle inspirasjonskilder i denne prosessen. Dette notatet er resultatet av denne utredningen.

detaljer

Tittel Strategiske valg og institusjonelle konsekvenser: Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kategori RAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2002
issn0808-4572