Om å foregripe forandringer – faglige og organisatoriske utviklingsprosesser i et framtidig ”Innlandsuniversitet”

NIFU-rapport 2002:19. Høsten 1999 startet arbeidet med forprosjektet Innlandshøgskolen i Hedmark og Oppland. Prosjektet hadde sin bakgrunn i arbeidet med et utvidet regionalt utviklingsprogram for Hedmark og Oppland, og gjennom det oppfølging av Kompetansereformen. Fylkestingene i Hedmark og Oppland og de tre høgskolene Gjøvik, Hedmark og Lillehammer fattet høsten 2000 vedtak om at forprosjektet skulle gå over i et hovedprosjekt hvor en så nærmere på mulige samarbeidsformer for de tre høgskolene. Det ble satt ned styringsgruppe for prosjektet med rektorene ved de tre høgskolene, samt politikere og representanter fra næringslivet, NHO og LO i de to fylkene. Styringsgruppa for Innlandsuniversitetet ga på denne bakgrunn NIFU ansvar for utredninger knyttet til arbeidet, mens Total Consult Trondheim (TCT) fikk ansvar for prosessen.

detaljer

Tittel Om å foregripe forandringer – faglige og organisatoriske utviklingsprosesser i et framtidig ”Innlandsuniversitet”
KategoriRAPPORT
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2002
issn0808-4572