Belysning av den organiserte doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Bergen

NIFU-rapport 2002:20. Universitetet i Bergen har bedt NIFU utarbeide en egen rapport for institusjonen som legger spesiell vekt på gjennomføring og gjennomstrømning i de ulike doktorgradsutdanningene. Rapporten inngår som en del av universitetets arbeid med følge opp den nasjonale evalueringen av den organiserte forskerutdanningen i Norge som ble fremlagt tidlig i 2002 (Norges forskningsråd, 2002). Forutsetningen for den foreliggende rapporten for UiB har vært at det først og fremst skal benyttes materiale som er samlet inn i forbindelse med den nasjonale evalueringen, og hvor det er mulig å trekke ut data for Universitetet i Bergen spesielt.

detaljer

Tittel Belysning av den organiserte doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Bergen
KategoriRAPPORT
ForfatterOlaf Tvede
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2002
issn0808-4572