Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning

NIFU-rapport 2002:21. NIFU har på oppdrag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) evaluert NTNUs program for tverrfaglig forskning. Dette programmet er et tiltak for å fremme tverrfaglig forskning ved NTNU og et svar på de tverrfaglige forpliktelser NTNU fikk ved sin etablering i 1996. Evalueringen er basert på gjennomgang av formidlings- og framdriftsrapporter fra prosjektene under programmet, spørreskjemaundersøkelse blant programdeltakerne, samt intervjuer. Vi vil takke alle deltakerne i programmet som velvillig har besvart spørreskjemaer og stilt opp til intervjuer.

detaljer

Tittel Evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår2002
issn0808-4572