Statsbudsjettet 2003: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2003

NIFU-rapport 2002:24. Kraftig vekst i bevilgningene til langsiktig, grunnleggende forskning; alle bedrifter får skattefradrag for FoU; universiteter og høgskoler får økte bevilgninger til forskning og til gjennomføring av Kvalitetsreformen

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2003: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2003
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2002
issn0808-4572