Norges internasjonale forskningssamarbeid − en oversikt for 2002

NIFU-rapport 2002:27. NIFU har på oppdrag fra forskningsavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kartlegging av omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet Norge deltar i. Tilsvarende oversikter er laget for årene 1992–1998 og 2000. Materialet er dels samlet inn i tilknytning til de FoU-statistiske undersøkelsene, dels gjennom forskningsinstituttenes nøkkeltallsrapportering og gjennom kontakt med departementene og Norges forskningsråd, samt annet skriftlig materiale og direkte henvendelser til universiteter og høgskoler.

detaljer

Tittel Norges internasjonale forskningssamarbeid − en oversikt for 2002
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterStig Slipersæter
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2002
issn0808-4572