Inngående forskermobilitet til Norge: Omfang og erfaringer

Det er økende interesse rundt forhold som påvirker kvalitet i forskningen. I denne sammenhengen inngår også tilgangen på utenlandske forskere i det norske forskningssystemet. Dette notatet er skrevet i forbindelse med et prosjekt NIFU har utført på oppdrag fra Norges forskningsråd for å øke kunnskapen om omfanget av utenlandske forskere i det norske forskningssystemet. Resultatene er fremkommet ved en kobling av data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med NIFUs forskerpersonalregister i tillegg til en separat spørreskjemaundersøkelse blant utlendinger med høy utdanning i Norge. Studien baserer seg derfor på et datamateriale som er det første av sitt slag i Norge, og resultatene vil følgelig betraktelig styrke faktagrunnlaget for spørsmål vedrørende personer med utenlandsk opprinnelse i det norske forskningssystemet.

detaljer

Tittel Inngående forskermobilitet til Norge: Omfang og erfaringer
KategoriRAPPORT
ForfatterLars Nerdrum
ForfatterInge Ramberg
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2003
issn0808-4572