Studieprogresjon, studieeffektivitet og frafall ved de frie fagstudiene ved universitetene

NIFU skriftserie 2003:16. 

Forfatter: Terje Næss.

Statistikk over eksamensproduksjonen innenfor de frie fagstudiene har tydet på at studentene innen dette utdanningsområdet nærmest går for ”halv fart”. Ved å følge et utvalg av begynnerstudenter høsten 1994 fram til 2000, vil vi i denne rapporten forsøke å avdekke hvorfor studieutbyttet er så lavt. Skyldes det frafall eller lav studieeffektivitet, er det bestemte faser eller trinn i utdanningsløpet som er spesielt problematiske, og er det studentgrupper som har spesielt avvikende lav studieprogresjon?

detaljer

Tittel Studieprogresjon, studieeffektivitet og frafall ved de frie fagstudiene ved universitetene
Kategori RAPPORT
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2003
issn0808-4572