Videregående opplæring gjennom ti år blant jenter og gutter, minoritet og majoritet: Progresjon, søkemønster og tilgang til læreplasser

NIFU skriftserie 2003:36. Denne rapporten er en underveisrapportering fra et prosjekt NIFU utfører på oppdrag for Læringssenteret om elevers valg og gjennomstrømning i videregående opplæring. I prosjektet følger vi elever om startet i videregående opplæring høsten 1999, 2000 eller 2001. Hvert av disse kullene skal følges i fem år. Til nå er det første kullet fulgt i tre år, og det neste kullet er fulgt inn i starten av tredje opplæringsår.

detaljer

Tittel Videregående opplæring gjennom ti år blant jenter og gutter, minoritet og majoritet: Progresjon, søkemønster og tilgang til læreplasser
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2003
issn0808-4572