Skaper ulike studieordninger ulike leger? Bakgrunn for evaluering av «Oslo96» – medisinutdanningsreformen ved Universitetet i Oslo

NIFU-rapport 2004:02. Det medisinske fakultet ved UiO har initiert en longitudinell evaluering av Oslo96 – studiereformen fakultetet innførte i 1996. Kandidater som har gjennomført studiet under den nye ordningen skal følges i årene etter at de er ferdige med utdanningen, og sammenlignes med kandidater som har gått på den gamle ordningen. Hensikten er å finne ut om Oslo96-reformen har langtidseffekter, tilsiktede så vel som utilsiktede.

detaljer

Tittel Skaper ulike studieordninger ulike leger? Bakgrunn for evaluering av «Oslo96» – medisinutdanningsreformen ved Universitetet i Oslo
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2004
issn0808-4572