De samfunnsvitenskapelige instituttene

NIFU-rapport 2004:03. Dette notatet er skrevet på oppdrag av de samfunnsvitenskapelige instituttene i instituttsektoren – både de regionale og de nasjonale instituttene. Oppdraget er finansiert av instituttene selv med bidrag fra Norges forskningsråd. Notatet er et bakgrunnsnotat som skal inngå som et grunnlagsdokument for instituttenes videre arbeid med å utarbeide et policydokument.

publication details

Tittel De samfunnsvitenskapelige instituttene
KategoriRAPPORT
Karl Erik Brofoss
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2004
issn0808-4572