Bortvalg og prestasjoner: Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner et år etter avsluttet grunnskole

NIFU-rapport 2004:04. Dette er den andre underveisrapporten i prosjektet ‘Bortvalg og kompetanse’. Prosjektet har et longitudinelt design, og følger 9798 ungdommer ut av grunnskolen og gjennom videregående opplæring. Disse ungdommene gikk ut av grunnskolen våren 2002.

detaljer

Tittel Bortvalg og prestasjoner: Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner et år etter avsluttet grunnskole
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2004
issn0808-4572