Kartlegging av realkompetansereformen

NIFU-rapport 2004:06.

Realkompetansereformen innebærer at det fra og med høsten 2001 ble mulig å søke opptak til universitet og høyskoler på bakgrunn av realkompetanse. Lærestedene er forpliktet til å la andre hensyn enn formelle poeng alene avgjøre hvem som skal få studieplass.

detaljer

Tittel Kartlegging av realkompetansereformen
KategoriRAPPORT
ForfatterHåvard Helland
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2004
issn0808-4572