Arbeidsledighet og overkvalifiseringblant ikke-vestlige innvandrere medhøy utdanning: Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002

NIFU-rapport 2004:07. Denne publikasjonen utgjør en del av arbeidet innenfor NIFUs nye strategiske instituttprogram (SIP) «Høyere utdanning og relevansen til arbeidsmarkedet», finansiert av Norges forskningsråd. Programmet består av flere prosjekter og delprosjekter som utføres av ulike forskere ved NIFU. Leder for programmet er professor Jens B. Grøgaard. Denne publikasjonen presenterer resultater fra de første analysene fra delprosjektet «Kandidater med majoritets- og minoritetsbakgrunn», som utføres som en del av et prosjekt som er kalt «Overføring av kompetanse til det norske arbeidsmarkedet».

detaljer

Tittel Arbeidsledighet og overkvalifiseringblant ikke-vestlige innvandrere medhøy utdanning: Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2004
issn0808-4572