Norsk vitenskap – på språklig bortebane? Et pilotprosjekt om språkbruk blant fagsamfunnet av forskere i Norge

NIFU-rapport 2004:09. På oppdrag av Norsk språkråd har Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) utført et pilotprosjekt for å dokumentere bruk av henholdsvis norsk og engelsk blant forskerpersonalet i Norge. Prosjektet har vært finansiert av Norges språkråd, og det inngår i rådets språkstyrkingsprosjekt for 2003.

publication details

Tittel Norsk vitenskap – på språklig bortebane? Et pilotprosjekt om språkbruk blant fagsamfunnet av forskere i Norge
Kategori RAPPORT
Vera Schwach
publikasjonsår2004
issn0808-4572