Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videregående opplæring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolen

NIFU skriftserie 2004:11. Fokus i denne rapporten er prestasjoner i realfag og i filologiske fag blant avgangselever fra ungdomsskolen og deres valg av grunnkurs og VKI-kurs, men også bortvalg av videregående opplæring

detaljer

Tittel Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videregående opplæring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolen
Kategori RAPPORT
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2004
issn0808-4572