Utviklingstiltak innenfor realfagene: Forprosjekt for evalueringen av tiltaksplanen «Realfag, naturligvis»

NIFU-rapport 2004:12. I november 2002 presenterte Utdannings- og forskningsdepartementet strategiplanen «Realfag, naturligvis» – en femårig handlingsplan for å snu den negative utviklingen i realfag. Strategiplanen skal være en dynamisk plan som oppdateres hvert år.

publication details

Tittel Utviklingstiltak innenfor realfagene: Forprosjekt for evalueringen av tiltaksplanen «Realfag, naturligvis»
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Inge Ramberg
publikasjonsår2004
issn0808-4572