Bibliometrisk analyse av faggrensene i Norges forskningsråds fagevalueringer

NIFU skriftserie 2004:14. NIFU har med finansiering fra Norges forskningsråd utført en analyse av hvordan bibliometriske data kan være til nytte ved avgrensningsarbeidet når et fagfelt skal evalueres. Prosjektet er basert på analyser av avgrensningene av Forskningsrådets fagevalueringer i perioden 1997 til 2004.

detaljer

Tittel Bibliometrisk analyse av faggrensene i Norges forskningsråds fagevalueringer
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår2004
issn0808-4572