Tidsbruk og ambisjon: Resultater fra stud.mag.-undersøkelsene 2001, 2002 og 2003

NIFU-rapport 2004:16. Studenters bruk av tid til studier er blitt viet mye oppmerksomhet gjennom mange år, spesielt hvor mye – eventuelt lite – tid de bruker til studier i forhold til inntektsgivende arbeid. Tidligere slagord som «Gjenreis heltidsstudenten» er velkjent, og spørsmålet om studenters tidsbruk har ikke vært mindre viktig ved innføringen av Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ett formål med reformen er blant annet at studenten skal øke studieintensiteten

detaljer

Tittel Tidsbruk og ambisjon: Resultater fra stud.mag.-undersøkelsene 2001, 2002 og 2003
Kategori RAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2004
issn0808-4572