Styring og ledelse av høyere utdanningsinstitusjoner: Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og erfaringer

NIFU-rapport 2004:20. Utdannings- og forskningsdepartementet har gitt NIFU STEP i oppdrag å utarbeide et notat om utviklingstrekk i styring og ledelse av høyere utdanningsinstitusjoner med vekt på hvordan pågående endringer i Norge kan relateres til utviklingstrekk i andre land

detaljer

Tittel Styring og ledelse av høyere utdanningsinstitusjoner: Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og erfaringer
KategoriRAPPORT
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterPeter Maassen
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2004
issn1504-1832