Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning: En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren i perioden 1995 til 2001

NIFU-rapport 2004:23. Denne rapporten gir en oversikt over ressurssituasjonen i matematisk-naturvitenskapelig forskning. Rapporten tar utgangspunkt i resultatene fra den offisielle FoU-statistikken som inneholder opplysninger om utgifter og årsverk innenfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) etter sektor for utførelse, finansieringskilder, fagområder, læresteder og faggrupper.

detaljer

Tittel Ressurssituasjonen i matematisknaturvitenskapelig forskning: En analyse med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren i perioden 1995 til 2001
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterKirsten Wille Maus
ForfatterTerje Bruen Olsen
publikasjonsår2004
issn1504-1832