Tap og vinn med samme sinn? En evaluering av det karakterbaserte inntaket til videregående opplæring i Akershus høsten 2004

NIFU-rapport 2004:24. Dette prosjektet om virkninger av det karakterbaserte inntaket til videregående skoler i Akershus er utført på oppdrag av Akershus fylkeskommune. Rapporten er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse til alle elever med ungdomsrett på grunnkurs, VK1 og VK2 på alle de videregående skolene i fylket.

detaljer

Tittel Tap og vinn med samme sinn? En evaluering av det karakterbaserte inntaket til videregående opplæring i Akershus høsten 2004
Kategori RAPPORT
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2004
issn1504-1832