Kvinner og menn – like muligheter? Om kvinners og menns karriereveier i akademia

NIFU-rapport 2004:25. Formålet med denne rapporten er å undersøke hvorfor en lavere andel kvinner enn menn avanserer i akademia og hvorfor det tar lengre tid for kvinner å rykke opp i stillingshierarkiet, samt hvordan rekrutteringen til universitetene har vært de senere år. Undersøkelsen er basert på ulike datakilder; Doktorgradsregisteret og Forskerpersonalregisteret ved NIFU STEP og tre spørreskjemaundersøkelser til samtlige fast ansatte ved universitetene.

detaljer

Tittel Kvinner og menn – like muligheter? Om kvinners og menns karriereveier i akademia
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterTerje Bruen Olsen
publikasjonsår2004
issn1504-1832