Videregående opplæring – progresjon, gjennomføring og tilgang til læreplasser: Forskjeller etter studieretning, fylke og kjønn og mellom elever med minoritets- og majoritetsbakgrunn

NIFU-rapport 2004:26. Denne rapporten er den andre i rekken av underveisrapporter fra et prosjekt om videregående opplæring som NIFU STEP utfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret). Prosjektet skal pågå til og med 2006, da det vil bli utarbeidet en samlet sluttrapport. I prosjektet følger vi tre kull gjennom videregående opplæring, hvert av dem i inntil fem år.

detaljer

Tittel Videregående opplæring – progresjon, gjennomføring og tilgang til læreplasser: Forskjeller etter studieretning, fylke og kjønn og mellom elever med minoritets- og majoritetsbakgrunn
KategoriRAPPORT
ForfatterHåvard Helland
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2004
issn1504-1832