Kvalitetsreformen og universitetene som masseutdanningsinstitusjon

NIFU STEP skriftserie 2005:2. Denne rapporten belyser universiteter som masseutdanningsinstitusjoner slik de har utviklet seg siden 1960-tallet og fram til Kvalitetsreformen. Formålet er å beskrive og drøfte veksten ved de norske universitetene. I løpet av 50 år har studenttallet ved universitetene blitt mer enn tidoblet, og utviklingen betegnes ofte som en overgang fra elite- til masseutdanning. Vårt utgangspunkt er at denne veksten ikke bare representerer en rent kvantitativ vekst, men har endret både universitetenes interne virksomhet og deres rolle i samfunnet. Veksten i høyere utdanning har vært nært knyttet til utdanningspolitiske reformer siden midt på 1960-tallet, og vi har forsøkt å belyse utviklingslinjene fram til iverksettelsen av Kvalitetsreformen.

 

detaljer

Tittel Kvalitetsreformen og universitetene som masseutdanningsinstitusjon
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2005
issn1504-1832