God trivsel, middels motivasjon og liten faglig medvirkning: En analyse av Elevinspektørene 2004

NIFU-rapport 2005:04. Denne rapporten inneholder analyser av den nettbaserte spørreskjemaundersøkelsen Elevinspektørene. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2004, og kartlegger oppfatningen av læringsmiljøet blant elever på sjuende og tiende trinn i grunnskolen, og blant grunnkurselever i videregående.

detaljer

Tittel God trivsel, middels motivasjon og liten faglig medvirkning: En analyse av Elevinspektørene 2004
KategoriRAPPORT
ForfatterHåvard Helland
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2005
issn1504-1832