Andre rapporter

Her finner du en oversikt over rapporter som ikke inngår i den ordinære NIFU-rapportserien. Det kan f.eks. dreie seg om rapporter i samarbeid med andre virksomheter, utvalgte sluttrapporter etc.

ÅrTittelForfattere
2015Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 årLars-Erik Becker, Elise Wedde, Tone Cecilie Carlsen, Pål Børing, Dorothy S. Olsen
2015Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg: Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenesterMarit K. Helgesen, Dorothy S. Olsen, Evelyn Dyb, Arne Holm, Lars Chr. Monkerud, Rannveig Røste
2015Higher Education in the Nordic Countries: Evaluation of the Nordic agreement on admission to higher educationMari Elken, Elisabeth Hovdhaugen, Jannecke Wiers-Jenssen
2014Ledet til endring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; endringer på skolene, måloppnåelse og anbefalinger. Sluttrapport fra Evalueringen av den nasjonale rektorutdanningenIngunn Dahler Hybertsen, Bjørn Stensaker, Roger Andre Federici, Marit Schei Olsen, Anniken Solem og Per Olaf Aamodt
2014Crossing Borders – Obstacles and incentives to researcher mobilityKrista Varantola, Tobias Fridholm, Malin Jondell Assbring, Göran Melin, Eric Iversen, Lisa Scordato, Trude Røsdal, Pål Børing
2013Ledet til læring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling. Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningenIngunn Hybertsen Lysø, Bjørn Stensaker, Roger Andre Federici, Anniken Solem, Per Olaf Aamodt
2013Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNYprogrammet: Studie av FORNY2020s portefølje av selskaper og lisensavtaler fra perioden 1995–2012 rapportert inn fra samarbeidende kommersialiseringsaktører (KA/TTO) ved norske universiteter, forskningsinstitutter, universitetssykehus og høgskolerEinar Rasmussen, Siri B. Borlaug, Oxana Bulanova, Tommy H. Clausen, Olav R. Spilling, Tore Sveen
2012Ledet til lederutvikling. Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbyderneIngunn Hybertsen Lysø, Bjørn Stensaker, Randi Røthe, Roger Andre Federici, Marit Schei Olsen, Anniken Solem
2012Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011Bjørn Stensaker, Nicoline Frølich, Taran Mari Thune, Agnete Vabø, Per Olaf Aamodt, Svein Kyvik, Hebe Gunnes
2012Får vi nok personell til omsorgstjenestene? Sammendrag av Evalueringen av Kompetanseløftet 2015Per Olaf Aamodt, Trond Tjerbo
2012Plain Building – Plain Sailing? Knowledge exploitation in the building and construction industry. SluttrapportFinn Ørstavik
2011Ledet til ledelse: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv. Delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen.Ingunn Hybertsen Lysø, Bjørn Stensaker, Per Olaf Aamodt, Kristian Mjøen
2007Evaluering av Kvalitetsreformen. SluttrapportSvein Michelsen, Per Olaf Aamodt
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkelighetenSvein Michelsen og Per Olaf Aamodt (red.)
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 2: Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning – vil de bidra til bedre kvalitet?Bjørn Stensaker
2006Evaluering av kvalitetsreformen: Delrapport 3: Studiefrafall og studiestabilitet.Elisabeth Hovdhaugen, Per Olaf Aamodt
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 4: Resultatbasert forskningsfinansiering: Vitenskapelig publisering 1991/96–2004 Nicoline Frølich, Antje Klitkou
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 5: Kvalitet som forhandling: NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006Bjørn Stensaker
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 6: Den nye studiehverdagenPer Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Vibeke Opheim
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 7: Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av KvalitetsreformenOlga Dysthe, Arild Raaheim, Ivar Lima, Arne Bygstad
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 8: InternasjonaliseringTor Halvorsen, Reidun Faye
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 9: Nytt regime i variert landskap. Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter KvalitetsreformenIvar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb, Katarina Østergren
2006Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 10: Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskningSvein Michelsen, Håkon Høst, Jens Petter Gitlesen