Kompetanse

Bladet Kompetanse ble utgitt i perioden 1984 til 1988. Dette var Utdannings­avdelingens forsøk på å lage en parallell til Bladet Forskningspolitikk. Men bladet fikk aldri samme utredelse og omfang.

Bladet ble distribuert gratis til personer og institusjoner som instituttet oppfattet som brukere av utredninger om utdanning og arbeidsmarked. Opplaget varierte mellom 2000 og 3000 eks.

Redaktører
1984-1986: Otto Hauglin
1987: Fride Eeg-Henriksen
1988: Per Olaf Aamodt