Kompetanse

Bladet Kompetanse ble utgitt i perioden 1984 til 1988. Dette var Utdannings­avdelingens forsøk på å lage en parallell til Bladet Forskningspolitikk. Men bladet fikk aldri samme utredelse og omfang.

Bladet ble distribuert gratis til personer og institusjoner som instituttet oppfattet som brukere av utredninger om utdanning og arbeidsmarked. Opplaget varierte mellom 2000 og 3000 eks.

  • Kompetanse 1984-1: Bruksanvisning for bladet
  • Kompetanse 1984-2: Utredningsinstituttet til tjeneste!
  • Kompetanse 1985-1: Viktige informasjoner om utdanning og arbeid
  • Kompetanse 1985-2: Kompetanse – den strategiske ressurs
  • Kompetanse 1986-1: Utrydningsinstitutt? Utrettingsinstitutt? Utredningsinstitutt!
  • Kompetanse 1986-2: Debatten kommer – hvor er premissene?
  • Kompetanse 1987-1: Nye lokaler – nye utfordringer
  • Kompetanse 1988-1/2: Utfordringer for utredningsinstituttet

Redaktører
1984-1986: Otto Hauglin
1987: Fride Eeg-Henriksen
1988: Per Olaf Aamodt