Rapporter 1990-1995

ÅrNr.TittelForfatter
19901Nærlys på forskerrekrutteringen - Opplæring, aktiviteter og forskningsforholdOlaf Tvede
19902Arbeid, omsorg eller videreutdanning? - En kort oversikt med vekt på forskningspolitisk utvikling i etterkrigstidenJens-Are Enoksen, Liv Anne Støren
19903Norden og samfunnsforskningen - En kort oversikt med vekt på forskningspolitisk utvikling i etterkrigstidenHans Skoie
19904Overganger fra offentlig til privat sektor blant høgskoleutdannede - Lønnsforskjeller, lønnsnivå og yrkesmuligheterMarit Hoel, Arne Mastekaasa, Clara Åse Arnesen
19905De teknisk-industrielle forskningsinstitutter i 1990-åreneHans Skoie, Einar Ødegård (red.)
19906Formidlingen fra forskningsprogrammet Olje og samfunn: En evalueringKarl Erik Brofoss, Hanne Marthe Narud
19907Forskning og utviklingsarbeid i Norge og andre OECD-land - En sammenligning av FoU-ressursenes omfang og utvikling på grunnlag av internasjonale utgiftsdataOle Wiig
19908Styring og evaluering av høyere utdanning - Utviklingen innen fem land i Vest-EuropaJens-Christian Smeby
19909NTNFs stipendiater - En evaluering av NTNFs doktorgradsprogramSvein Olav Nås
199010Statsbudsjettet 1991 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning
199011Studieløpet - ForprosjektrapportLisbeth Berg
19911Norsk forskning på den internasjonale arena - En sammenligning av 18 OECD-lands artikler og siteringer i Science Citation Index 1973-86Gunnar Sivertsen
19912Continuing Education for Managers and Engineers - From a Study of Norwgian Firms and Course ProvidersEllen Brandt
19913Søkelys på høyere utdanning i Norge - En del utviklingstrekk med vekt på 1980-talletHans Skoie, Per O. Aamodt (red.)
19914Kandidatundersøkelsen 1989
19915Forskning ved norske sykehus - En kartlegging av FoU-virksomheten ved sykehusene utenfor universitetsklinikkene, samt en oversikt over samlet medisinsk FoU i NorgeTerje Bruen Olsen
19916Forskerrekruttering til det medisinske fagområdet - Status og perspektiver mot år 2010Ole-Jacob Skodvin
19917Departementenes FoU-engasjement - Utviklingstrekk på 1980-talletIngvild Marheim Larsen, Hanne Marthe Narud, Svein Kyvik
19918Forskningsorganisasjon på regjerings- og forskningsrådsnivå i noen OECD-landHans Skoie
19919Norsk forskningspolitikk og forskningspolitisk rådgivning - hovedtrekk fra etterkrigstidenHans Skoie
199110Fagpersonell til sentrale strøk: Jobben trekker, men familien holder igjen - eller omvendt? - Høgskolekandidater de ti første årene etter eksamen. Flytteårsaker og flytteraterLiv Anne Støren
199111Være eller ikke være - i førskolelæreryrket? - En undersøkelse av førskolelærerkandidater fra 1978, ti år etter eksamenLars Grue, Grethe Hovland
199112Valg av utdanning og yrke - Betydningen av kjønn, sosial og geografisk bakgrunn ved utdannings- og yrkesvalgRolf Edvardsen
199113Utdanning og arbeidsmarked 1991 - Tendenser og perspektiverEllen Brandt (red.)
199114Norsk forskningsorganisasjon på departements- og forskningsrådsnivå under debatt (Grøholt-utvalget) - En konferanserapport
199115Statsbudsjettet 1992 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning
199116Karriere, skifte av jobb og flytting - En analyse av skifte av arbeidskommune blant høgskoleutdannede i manns- og kvinneyrkerLiv Anne Støren
199117Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene
199118Likelønn og lønnsstruktur i kommunesektorenMarit Hoel, Clara Åse Arnesen
199119Noen forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin - Rapport fra en seminarserieTerje Bruen Olsen, Hans Skoie (red.)
199120Research Evaluation - Proceedings of a Conference
19921Tapte årsverk - En analyse av arbeidskraftreserven blant sykepleierneClara Åse Arnesen
19922Kandidatundersøkelsen 1990 - Yrkesaktivitet - arbeidsledighet - videre studier
19923Nasjonal evaluering av økonomisk-administrativ utdanning - Premisser og prosessKarl Øyvind Jordell
19924Forskerrekruttering til det matematisk-naturvitenskapelige fagområdet - Status og perspektiver mot år 2010Ole-Jacob Skodvin
19925Strategisk forskning - Kommentarer til et forskningspolitisk begrepEgil Kallerud
19926Forskerrekruttering og forskerutdanning: fortsatt vekst?Olaf Tvede
19927Rekrutteringen til hjemmehjelperyrketRolf Edvardsen
19928BegynnerstudentenLisbet Berg (red.)
19929Statsbudsjettet 1993 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning
199210Universitetspersonalets tidsbrukSvein Kyvik, Jens-Are Enoksen
199211Norske universitetsforskere - kosmopolitter i forskningen? - Faglig internasjonal kontakt blant vitenskapelig ansatte ved universiteteneIngvild Marheim Larsen
199212Forskning i de regionale høyskolene - noen prinsipielle spørsmålNils Roll-Hansen (red.)
19931Forskerutdanning i landbruksforskning - En evalueringOle-Jacob Skodvin
19932Kandidatundersøkelsen 1991 - Universitetskandidater, ingeniører, førskolelærere, barnevernpedagoger og sosionomer
19933Organisasjonsevaluering av Miljø- og utviklingsprogrammet i NAVF (SMU)Bjørn Wisted, Werner Christie Mathisen
19934Innsatsområdene som forskningspolitisk virkemiddelKarl Erik Brofoss
19935EFs forsknings- og teknologisamarbeid - en generell oversikt og noen erfaringer fra tre små medlemslandHans Skoie, Helge Strand Østtveiten
19936Framtid i forskningen? - En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskerrekrutters situasjon og karriereveierMari Teigen, Olaf Tvede
19937Undervisning ved universiteteneJens-Christian Smeby
19938Nye styringsformer på instituttnivå - Universitetspersonalets vurderinger av reformer og endringsforslagSvein Kyvik, Ingvild Marheim Larsen
19939Å organisere kvalitet? - En studie av selvevalueringsprosessen i økonomisk-administrativ utdanningRita Karlsen, Bjørn Stensaker
199310Yrkeskarriere og mobilitet blant sosionomer og barnevernpedagogerClara Åse Arnesen, Jane Baekken
199311Kommunenes sentralforbund som forskningspolitisk aktør - En delevalueringKarl Erik Brofoss
199312Statsbudsjettet 1994 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning
199313Ungdoms utdannings- og yrkesplaner - Noen sentrale resultater fra en undersøkelse om 16- og 18-åringers utdannings- og yrkesplaner i 1991Rolf Edvardsen
199314Sosionomer og barnvernpedagoger: arbeidsoppgaver og kompetansebehovTerje Næss
199315Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene
199316FoU-ressurser i høyere utdanning - Utviklingen 1981-1991. Utgifter og personaleBirgit Nedland, Håkon Bach
19941Likestilling på universitetet - En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskereSvein Kyvik, Mari Teigen
19942Evaluering av Norsk institutt for naturforskning
19943Science Policy Studies in NorwayHans Skoie
19944Forskning og annen faglig aktivitet i den regionale høgskolesektorenOle-Jacob Skodvin, Svein Kyvik
19945Instituttsektoren - Mangfold og utvikling - En studie med særlig vekt på perioden 1983-91Ole Wiig, Werner Christie Mathisen
19946Søkelys på økonomisk-administrativ utdanning - Studiekvalitet, kompetanseutnyttelse og arbeidsmarkedstilpasningClara Åse Arnesen, Bjørn Stensaker (red.)
19947Universitetsforskeres problemvalg - akademisk autonomi og styring gjennom forskningsprogrammerWerner Christie Mathisen
19948Statsbudsjettet 1995 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning
19949Norske doktorgrader i tall - med særlig vekt på tiårsperioden 1984-93Terje Bruen Olsen
199410Å vurdere kvalitet? - En studie av den eksterne evalueringen i økonomisk-administrativ utdanningBjørn Stensaker, Rita Karlsen
199411Kandidatundersøkelsen 1993 - Vårkullet 1993 et halvt år etter eksamen. Kandidater med høyere grad og distriktshøgskolekandidater
199412Dynamisk treghet - Endringsprosesser i NAVFs råd for medisinsk forskning (RMF) 1975-1993Randi Søgnen
199413Sentre og randsoneinstitusjoner ved norske universiteter og vitenskapelige høgskolerErik Knain
199414Mobilitetsmønstre blant norske forskereSvein Kyvik, Olaf Tvede (red.)
19951Norsk forskning mot sekelskiftet - en seminarrapportHans Skoie, Thomas Nygaard, Randi Søgnen (red.)
19952Examen philosophicum: Studietilknytning, innsats og resultat for ulike grupper av begynnerstudenter ved Universitetet i OsloLisbeth Berg
19953Alle kan ikke bli frisører - Søkning og opptak til videregående opplæring -Evaluering av Reform '94: Underveisrapport våren 1995Nina Sandberg, Nils Vibe
19954Yrkesvalgmotiver - Resultater fra en undersøkelse om 16- og 18-åringers utdannings- og yrkesplaner i 1991Rolf Edvardsen
19955Forskning og utviklingsarbeid - Bevilgninger over statbudsjettet 1980-95Ole Wiig
19956Statsbudsjettet 1996 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning
19957Universitetenes forskningspolitikkIngvild Marheim Larsen
19958Science and technology in the EU - General Development and Relation to the Nordic CountriesHans Skoie (red.)
19959Instituttsektoren - Katalog over forskningsenhetene
199510Den korporative kanal i forskningspolitikken - En drøfting av interesseorganisasjoners deltakelse og innflytelse i norsk forskningRandi Søgnen