Utdanning og arbeidsmarked

Utdanning og arbeidsmarked var en rapportserie skrevet særlig med tanke på å gi lett tilgjengelig informasjon til utdanningsplanleggere, rådgivere i videregående skole, studie- og yrkesveiledere og andre interesserte.

Rapportene besto av en samling artikler som belyste aktuelle spørsmål innenfor utdanning og arbeidsmarked. Resultater fra undersøkelser utført ved instituttet dannet grunnlaget for analysene. Utdanning og arbeidsmarked ble utgitt første gang i 1985, først i meldingsserien og fra 1992 som en egen serie. Med få unntak ble rapporten utgitt én gang per år frem til og med 2002.