Årskonferansen 2017: Kan vi måle oss til bedre kvalitet?

Kvalitet som mål er det lett å enes om. Men i praksis er det vanskelig å følge opp. Gir dagens målinger og rangeringer et riktig bilde av kvaliteten i norsk utdanning og forskning? Risikerer vi å bli for opphengt i målinger? NIFUs årskonferanse retter oppmerksomheten mot innhold og bruk av sentrale kvalitetsmålinger innenfor skole, universitets- og høyskolesektor og forskning.

Tid: Fredag 9. juni 2017 kl. 13.30
Sted: Munchmuseet, Tøyen

13.30-14.00: Registrering, kaffe

14.00: Konferansen åpner

Innledninger ved direktør ved NIFU Sveinung Skule og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

14.30: Test eller tillit?

Hvilke indikatorer og målinger trenger vi for å styre mot høy kvalitet i skole og høyere utdanning? Er dagens kvalitetsindikatorer gode verktøy – og brukes de riktig? Har vi riktig balanse mellom test og tillit, måling og autonomi, indikatorstyring og dialog?

Eifred Markussen (NIFU): Skolebidragsindikatorer: Nytt og nyttig for skolene

Mari Elken (NIFU): Kan vi måle kvalitet i høyere utdanning?

Paneldiskusjon med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, nestleder av Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad, rektor ved Saltdal videregående skole Trine Kristensen og prorektor og leder av Utdanningsutvalget ved UiO Ragnhild Hennum.

16.00: Fagfeller eller tellekanter?

Hvordan fremme forskning med høy kvalitet? Hvilken rolle spiller indikatorer, målinger og tellekanter for utvikling av kvalitet i forskning?

Gunnar Sivertsen (NIFU): Resultatbasert finansiering: Verktøy for vitenskapelig kvalitet?

Liv Langfeldt (NIFU): Fagfellevurdering: Kunsten å bli enige om hva som er god forskning

Paneldiskusjon med direktør for Norges forskningsråd John-Arne Røttingen, nyvalgt rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen og rektor ved Uppsala universitet Eva Åkesson.

17.00: Mat og drikke i foajeen. I tillegg tilbys et indikatorfritt innblikk i kvalitet i kunst og litteratur i form av guidet omvisning i Munchmuseets utstilling ‘Mot skogen – Knausgård om Munch’.

19.00: Vi flytter oss over gaten og oppover i høyden til etterfest i NIFU Sky Bar. Alle inviteres til kreativ indikatorutvikling og nytenkning i løpet av kvelden, med musikalsk akkompagnement og sommerlig mat og drikke.

Påmeldingen er stengt.

For informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen, kommunikasjonsrådgiver
(+47) 41 66 20 86
andreas@nifu.no