Årskonferansen 2018: Kunnskapskarrierer – rekruttering, karrierer og kompetansemiks i skole, universiteter og høgskoler

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Samtidig er rekrutteringen til kunnskapssamfunnets kjerneinstitusjoner – skoler, universiteter og høgskoler – under press.  Lærertettheten skal opp – men lærermangelen øker. Forskningen skal bli verdensledende – men høy midlertidighet og usikkerhet blant unge forskere truer forskeryrkets attraktivitet. Både skoler og universiteter får et stadig bredere samfunnsoppdrag, som krever kompetanse utover det norske lærer- og forskerutdanninger gir. Nye karriereveier og en ny kompetansemiks vokser fram.

Tid: Fredag 1. juni 2018 kl. 13.30
Sted: Munchmuseet, Tøyen

13.30-14.00: Registrering, kaffe

14.00: Konferansen åpner

Innledninger ved direktør ved NIFU Sveinung Skule og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

14.30: Attraktive karriereveier og riktig kompetansemiks i universiteter- og høgskoler

  • Bidrar dagens stillingsstruktur og karriereveier til at universiteter og høgskoler i tilstrekkelig grad dekker hele spekteret av sitt samfunnsoppdrag?
  • Skal karriereveiene stimulere ansatte til å være tusenkunstnere som behersker hele spekteret av oppgaver, eller bør de stimulere spesialisering og arbeidsdeling?
  • Hvordan bør framtidige stillingsstrukturer og karriereveier se ut for å redusere midlertidighet og gjør det attraktivt både for nordmenn og utlendinger å søke seg til norske universiteter og høgskoler?

Til diskusjon kommer blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, administrerende direktør i Abelia Håkon Haugli, leder Akademiet for yngre forskere Jan Magnus Aronsen, leder av Universitets- og høgskolerådet Mari Sundli Tveit, rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen, NIFU-forskere Siri Brorstad Borlaug og Espen Solberg og forskningleder ved NIFU Nicoline Frølich, professor ved Københavns Universitet Maja Horst, leder av Underdal-utvalget og professor Arild Underdal og professor ved Lunds universitet og forsker ved NIFU Mats Benner.

Sesjonen ledes av forsker ved NIFU Ingvild Reymert.

15.30: Pause

16.00: Attraktive karriereveier og riktig kompetansemiks i skolen

  • Klarer vi å rekruttere nok lærere eller vil lærermangel og andelen ufaglærte øke?
  • Hva er attraktive karriereveier i læreryrket og hvordan kan slike veier legge til rette for at nyutdannede og erfarne lærere blir i skolen gjennom karrieren?
  • Hvordan kan nye faggrupper og kompetanser i skolen bidra til at skolen blir mer attraktiv og utfører sitt samfunnsoppdrag bedre?

Til diskusjon kommer blant andre utdanningsdirektør i Drammen kommune Jan Sivert Jøsendal, leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal, nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus, professor emeritus ved Universitetet i Agder Torunn Lauvdal, avdelingsdirektør for INT Utdanning ved KS Erling Lien Barlindhaug, politisk rådgiver i Skolelederforbundet Trygve Beyer-Olsen, NIFU-forsker Rune Borgan Reiling og forskningleder ved NIFU Roger André Federici, lærerspesialist ved Granstangen skole Lars Harald Eide og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Kristine Hartvedt.

Sesjonen ledes av forsker ved NIFU Cay Gjerustad.

17.00: Utstillingen Edvard Munch. Mellom klokken og sengen, fingermat og kunnskapspolitisk mingling i Munchmuseets foajé

19.00: Vi flytter oss over gaten og oppover i høyden til etterfest i NIFU Sky Bar, med musikalsk akkompagnement og mat og drikke

For informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen, kommunikasjonsrådgiver
(+47) 41 66 20 86
andreas@nifu.no